Keo dán GFRC chuyên cung cấp cho các Dự án – Công trình xây dựng, đặc biệt phù hợp với các dự án có sử dụng sản phẩm bằng vật liệu GFRC