TTN nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm mới: bàn ghế bằng vật liệu Epoxy, phục vụ nhu cầu sử dụng và trang trí cho ngôi nhà.