Sản phẩm Silô xi măng được sử dụng để chứa các loại vật liệu rời (xi măng,…) với khả năng chứa từ 60 tấn.

Silo là thiết bị có khả năng chứa được số lượng lớn, tổn thất ít và dễ sử dụng. Tác dụng của silo là bảo vệ xi măng không bị mưa và không khí ẩm tác động.

Silô xi măng là một bộ phận trong quá trình xây dựng và lắp đặt trạm trộn bê tông cũng như trong quá trình sản xuất vật liệu xây dựng không nung (thành phẩm bằng vật liệu xi măng).