Chuyên sản xuất - thi công vật liệu GFRC

Phát triển sâu vật liệu GFRC, đa ứng dụng từ vật liệu trang trí hoàn thiện, vật liệu trang trí sân vườn đến vật liệu cơ bản không nung.

Nhà máy sản xuất của Thiên Thiên Nhân được đặt tại Khu Công nghiệp Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Thấu hiểu, đồng hành cùng thiên nhiên, tái tạo môi trường thiên nhiên đẹp hơn, là người bạn thân thiết của thiên nhiên.