KHU PHỨC HỢP CASINO NAM HỘI AN

Đóng góp bởi: AMZ Media 1053 lượt xem Đăng ngày 18/07/2023

DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP CASINO NAM HỘI AN
Hạng mục : Cung cấp – Lắp đặt chỉ GFRC, cột/đầu cột GFRC
Thực hiện: 2019

Bài viết cùng chủ đề: