Ứng dụng ERP trong doanh nghiệp

Đóng góp bởi: AMZ Media 938 lượt xem Đăng ngày 12/07/2023

TTN triển khai và áp dụng thành công hệ thống quản trị ERP theo yêu cầu thiết kế riêng, phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực GFRC với đối tác là Công ty THHH Giải pháp tin học FirstEMS.

Mô hình quản trị ERP giúp chúng tôi kiểm soát được chi phí, nguyên liệu tiêu hao trong từng công đoạn sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm hiệu quả với chất lượng cao, và có thể truy gốc quy trình, nguyên liệu sản xuất khi cần.

Phần mềm ERP-FirstEMS mang lại hiệu quả và tiện lợi cho công tác quản lý, cung cấp đầy đủ thông tin để chúng tôi ra quyết định, đồng thời có thể điều hành của doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi. TTN vẫn đang ký hợp tác với FistEMS về dịch vụ quản trị và lưu trữ dữ liệu, kịp thời nâng cấp và cập nhật mở rộng liên tục theo đặc thù hoạt động và phát triển doanh nghiệp.

Bài viết cùng chủ đề: