Tòa nhà văn phòng Novaland

Đóng góp bởi: AMZ Media 945 lượt xem Đăng ngày 17/07/2023

CÔNG TRÌNH: Tòa nhà văn phòng Novaland

Hạng mục: Cung cấp – Lắp đặt chỉ GFRC – CỘT/ĐẦU CỘT GFRC

Thực hiện: 2015

Bài viết cùng chủ đề: