SÀI GÒN MIA

Đóng góp bởi: AMZ Media 967 lượt xem Đăng ngày 18/07/2023

CÔNG TRÌNH: Sài gòn Mia

Quy mô dự án: bao gồm 02 tòa (block) 27 tầng và 21 tầng

Hạng mục: Cung cấp – Lắp đặt chỉ GFRC

Thực hiện: 2018

Bài viết cùng chủ đề: