CAO ỐC NEW PEARL

Đóng góp bởi: AMZ Media 951 lượt xem Đăng ngày 18/07/2023

DỰ ÁN: TÒA NHÀ NEW PEARL

Quy mô dự án: 21 tầng

Hạng mục: Cung cấp chỉ GFRC, tấm ốp GFRC

Thực hiện: 2014 – 2015

Bài viết cùng chủ đề: