TEXHONG – QUẢNG NINH

Đóng góp bởi: AMZ Media 714 lượt xem Đăng ngày 12/07/2023

DỰ ÁN: TEXHONG – QUẢNG NINH

Quy mô sự án: tổng cộng 8 tòa (block) với 4 tầng/tòa

Hạng mục: Cung cấp chỉ GFRC

Thực hiện: 2015-2016

Bài viết cùng chủ đề: