Khu nhà ở Bim Phú Quốc

Đóng góp bởi: AMZ Media 828 lượt xem Đăng ngày 17/07/2023

CÔNG TRÌNH: Khu nhà ở Bim Phú Quốc

Hạng mục: Cung cấp – Lắp đặt chỉ GFRC – CỘT/ĐẦU CỘT GFRC

Thực hiện: 2019

Bài viết cùng chủ đề: