VICTORIA VILLAGE

Đóng góp bởi: AMZ Media 739 lượt xem Đăng ngày 12/07/2023

CÔNG TRÌNH: Victoria Village

Quy mô dự án: 92 căn Biệt Thự song lập và đơn lập

Hạng mục: Cung cấp – Lắp đặt chỉ GFRC

Thực hiện: 2018-2019

Bài viết cùng chủ đề: