MADISON HOTEL

Đóng góp bởi: AMZ Media 760 lượt xem Đăng ngày 12/07/2023

CÔNG TRÌNH: MADISON HOTEL

Quy mô dự án: 20 tầng

Hạng mục: Cung cấp – Lắp đặt chỉ GFRC – CỘT/ĐẦU CỘT GFRC

Thực hiện: 2017-2018

Bài viết cùng chủ đề: