MADISON HOTEL

Đóng góp bởi: AMZ Media 955 lượt xem Đăng ngày 12/07/2023

Project: MADISON HOTEL

Project scale: 20 floors

Construction items: Supply – Installation Molding GFRC – Column – Pattern GFRC

Construction time: 2017-2018

Bài viết cùng chủ đề: