NEW PEARL BUILDING

Đóng góp bởi: AMZ Media 914 lượt xem Đăng ngày 18/07/2023

Project: NEW PEARL BUILDING

Project scale: 21 floors

Construction items: Supply – Installation Molding GFRC – Column – Pattern GFRC

Construction time: 2014 – 2015

Bài viết cùng chủ đề: