City land Go Vap Commercial center

Đóng góp bởi: AMZ Media 966 lượt xem Đăng ngày 18/07/2023

PROJECT: City land Go Vap Commercial center
Construction items : MOLDING – COLUMN – PATTERN GFRC
Construction time: 2022

Bài viết cùng chủ đề: