Intercontinental Resort and Spa Da Nang

Đóng góp bởi: AMZ Media 850 lượt xem Đăng ngày 17/07/2023

Project: Intercontinental Resort and Spa Da Nang

Construction items: Supply – Installation Molding GFRC – Column – Pattern GFRC

Construction time: 2011

Bài viết cùng chủ đề: