SAI GON MIA

Đóng góp bởi: AMZ Media 836 lượt xem Đăng ngày 18/07/2023

Project: SAI GON MIA

Project scale: including 02 buildings (blocks) with 27 floors and 21 floors

Construction items: Supply – Installation Pattern GFRC

Construction time: 2018

Bài viết cùng chủ đề: