Bim Phu Quoc Residential Area

Đóng góp bởi: AMZ Media 826 lượt xem Đăng ngày 17/07/2023

Project: Bim Phu Quoc Residential Area

Construction items: Supply – Installation Molding GFRC – Column – Pattern GFRC

Construction time: 2019

Bài viết cùng chủ đề: