NAM HOI AN CASINO COMPLEX

Đóng góp bởi: AMZ Media 944 lượt xem Đăng ngày 18/07/2023

Project: NAM HOI AN CASINO COMPLEX
Construction items: Supply – Installation Molding – Column – Pattern GFRC
Construction time: 2019

Bài viết cùng chủ đề: