SherWood Building

Đóng góp bởi: AMZ Media 910 lượt xem Đăng ngày 17/07/2023

Project: SherWood Building

Construction items: Supply – Installation Molding GFRC – Column – Pattern GFRC

Construction time: 2009

Bài viết cùng chủ đề: