MGM GRAND HO TRAM STRIP

Đóng góp bởi: AMZ Media 934 lượt xem Đăng ngày 12/07/2023

CONSTRUCTION: MGM Ho Tram – Xuyen Moc District – Ba Ria-Vung Tau

Project scale: the entire Casino complex and 1 building (block) 21 floors

Construction items: Supply – Installation Molding – Column – Pattern GFRC

Construction time: 2012

Bài viết cùng chủ đề: