STOCK EXCHANGES TPHCM

Đóng góp bởi: AMZ Media 902 lượt xem Đăng ngày 12/07/2023

Project: STOCK EXCHANGES TPHCM

District 1 – Ho Chi Minh City

Construction items: Supply – Installation Molding – Column – Pattern GFRC

Construction time: 2013

Bài viết cùng chủ đề: