Nhà hàng khách sạn Tajmasago Quận 7-HCM

Đóng góp bởi: AMZ Media 790 lượt xem Đăng ngày 17/07/2023

CÔNG TRÌNH: Nhà hàng khách sạn Tajmasago

Hạng mục: Cung cấp – Lắp đặt chỉ GFRC – CỘT/ĐẦU CỘT GFRC

Thực hiện: 2011

Bài viết cùng chủ đề: