Hotel restaurant Tajmasago District 7-HCM

Đóng góp bởi: AMZ Media 837 lượt xem Đăng ngày 17/07/2023

Project: Hotel restaurant Tajmasago District 7-HCM

Construction items: Supply – Installation Molding GFRC – Column – Pattern GFRC

Construction time: 2011

Bài viết cùng chủ đề: