NHA TRANG PALACE HOTEL

Đóng góp bởi: AMZ Media 795 lượt xem Đăng ngày 12/07/2023

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN NHA TRANG PALACE

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Quy mô dự án: 21 tầng

Hạng mục: chỉ, đầu cột GFRC.

Thực hiện: 2014

Bài viết cùng chủ đề: