NHA TRANG PALACE HOTEL

Đóng góp bởi: AMZ Media 853 lượt xem Đăng ngày 12/07/2023

Project: NHA TRANG PALACE HOTEL

Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Project scale: 21 floors

Construction items: Supply – Installation Molding – Column – Pattern GFRC

Construction time: 2014

Bài viết cùng chủ đề: